Publications

Title English title Link
Maziwa ya Akili CSSA Junior Sunday School lessons

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Masomo ya Biblia ya Kikristadelfia kwa njia ya posta 60 Lesson Correspondance Course

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Marekebisho ya Maelezo ya Birmingham Juu ya Imani BASF

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Kitabu ya Nyimbo Hymn book

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Manabii katika Kazi - Shule ya Manabii School of the prophets - Prophets at work

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Fountain of Living Waters (English) Fountain of Living Waters (English)

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

School of the Prophets (English) School of the prophets

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.